• Dofinansowanie 2023

Dofinansowanie na rok 2023

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” udzielane jest dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, remontu – naprawy posiadanego wózka, a także zakupu części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi:

  • Obszar C Zadanie 1 zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 17 600,00 zł (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł), udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;
  • Obszar C Zadanie 5  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 8 250,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 25 %;
  • Obszar C Zadanie 2 remont-naprawa wózka, zakup akumulatorów, przegląd wózka – maksymalna kwota dofinansowania to   3 850,00 zł (z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100 zł , udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Możliwość składania wniosków elektronicznie na stronie SOW – System Obsługi Wsparcia
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski dotyczące pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD w roku 2023 będa przyjmowane  od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Źródło: https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich